2009/09/25

Primera visita


Primeres impressions. Les escultures davallen dels seus pedestals.

First impressions. The sculptures descend from their pedestals.
No hay comentarios:

Publicar un comentario