2009/11/192009/11/16

Colodión Húmedo


2009/11/05

Memòria

Apunt de la sala 28 de la 1ª planta. Primer estadi: dia 24 d’Octubre. Llapis sobre paper.

Sketch of the room 28 of the 1ª plant. First state: 24th of October. Pencil on paper.

2009/11/01

Crist 02

Segunda aproximació volumètrica a la talla romànica: Modelat en fang 36cm.